Åpningstider

Vi har ingen faste åpningstider, men som regel er det noen tilstede mandag, tirsdag og torsdag kl 10-15.